تصاوير
ورود به سيستم
نظر سنجي
نظر شما در مورد مطالب ارائه شده بر روي سايت چيست؟
 
صفحه اصلي

مرکز نوسازی و تحول اداری

 

فرم هاي ارزيابي عملكرد

فرم عناوين مجوزها

 

 

 

شرح وظايف گروه بهبود سيستمها و روشها وفناوري اطلاعات

 

شرح وظايف گروه سيستم ها، روشها و فناوري اطلاعات

1- برنامه ريزي و انجام مطالعات مستمر بمنظور شناخت فرايندها و روش هاي انجام كار، مهندسي مجدد، تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها، مستندسازي، اصلاح و استانداردسازي آنها در وزارتخانه.

2- نظارت بر حسن اجراي فرآيندها، روشهاي ابلاغي و بررسي ميزان آنها در وزارتخانه.

3- مطالعه و بررسي وضعيت موجود و مشاوره با كارشناسان مربوطه بمنظور اصلاح روش هاي مشترك و اختصاصي با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور.

4- مطالعه، تهيه و تدوين فرم ها و كنترل فرمهاي اداري، مالي، پشتيباني و اختصاصي حوزه ها، كدگذاري، ترسيم نمودارهاي فرآيندهاي انجام كار، اصلاح، بهنگام سازي و استانداردسازي آنها.

5- مطالعه فرآيندها و بررسي زمينه هاي توسعه مشاركت بخش غيردولتي و مشاركت فعال براي واگذاري وظايف و كاهش تصديهاي دولت، حسب ضوابط مربوطه.

6- بررسي قوانين ومقررات حاكم بر وزارتخانه و نظارت بر تدوين لوايح، آيين نامه ها، دستورالعمل هاي اجرايي، ضوابط و مقررات در سطح وزارتخانه بمنظور اتخاذ رويه واحد.

7- سياستگذاري، برنامه ريزي، هماهنگي و اجراي طرحهاي اتوماسيون اداري و نظارت بر نظام ها، فرآيندها و اقدامات مربوطه به فناوري اداري و اجراي تحقق دولت الكترونيك و آموزشهاي مربوطه در سطح معاونت با هماهنگي مركز توسعه فنآوري و رسانه هاي ديجيتالي.

8-سياستگذاري، برنامه ريزي، ايجاد و بهنگام سازي پايگاههاي اطلاعاتي اينترنت (مردمي يا پورتال و استاني) و پايگاه اطلاع رساني.

9- تهيه و ارائه موازين و مقررات نگهداري و بهره برداري از تجهيزات رايانه اي و ارائه خدمات پشتيباني رايانه اي در سطح معاونت.

10- بهره گيري از فناوري اطلاعات براي تحقق اهداف و برنامه هاي تحول اداري.

11- مطالعه، بهينه سازي و ايجاد بهره وري در نظام مديريت، فعاليتها و فرايندها و همچنين فرهنگ سازي براي تحقق تحول اداري در سطح وزارتخانه و واحدهاي استاني.

12- برنامه ريزي مطالعه و استقرار نظام چرخه مديريت بهره وري و ارزيابي مستمر نتايج آنها بمنظور ارائه راهكارهاي بهبود دهنده.

13- استقرار نظام مديريت كيفيت و ديگر نظامهاي بهبود و تعالي دهنده در دستگاه.

14- اندازه گيري و بررسي ميزان بهره وري منابع دستگاه و ارائه گزارشهاي تخصصي تصميم ساز براي ارتقاء سطح بهره وري.


 

 
تعداد كاربران برخط
هم اکنون 1 مهمان آنلاین
آمار
اعضا : 84
مطالب : 26
وب لینک : 2
تعداد بازدید مطالب : 108049